Regulament oficial al promotiei

"VOUCHER CADOU DIVAHAIR & QBEBE”


Art. 1. Organizatorul
Organizatorul promotiei "VOUCHER CADOU DIVAHAIR & QBEBE" este SC SOFIAMAN IMPEX SRL cu sediul in Targu Neamt, str. Marasesti nr. 215 cod 615200 jud. Neamt, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J27/105/1996, CIF RO4536401.
Campania promotionala se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.


Art. 2. Zona si perioada de desfasurare a campaniei promotionale
Campania promotionala se va desfasura în perioada 30.05.2016 – 30.06.2016 în magazinele Organizatorului:
I. WWW.MAGAZINSOFIAMAN.RO
II. Magazin Sofiaman Cluj-Napoca, POLUS CENTER, tel. 0264504620 / 0758251571
III. Magazin Sofiaman Iasi1, MOLDOVA MALL, etaj 2, tel. 0232217755/ 0758251566;
IV. Magazin Sofiaman Iasi2, PARCUL COMERCIAL ERA IASI, tel. 0232251183 / 0758251568
V. Magazin Sofiaman Suceava, IULIUS MALL parter, tel. 0230253100 / 0758251575
VI. Magazin Sofiaman Tirgu Neamt, tel. 0233660353 / 0758251576
VII. Magazin Sofiaman Timisoara, Iulius Mall, tel. 0729169224
VIII. Magasin Sofiaman, Mega Mall Bucuresti, 0747085674.


Art. 3. Participanti
La aceasta promotie poate participa orice persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania, cetateni romani, care au implinit 18 ani pana la data inceperii promotiei. Promotia se va desfasura in toate cele 8 magazine Sofiaman din Romania.


Art. 4 Mecanismul promotie
Daca voucherul este folosit in locatile prezentate la art. 2 mai putin pe www.magazinsofiaman.ro, participantul trebuie sa prezinte emailul primit cu codul de voucher pe telefon sau pe support hartie, si sa se inscrie la newsletter folosind flyerul din magazinele Sofiaman din locatiile prezentate la art. 2 pe care trebuie sa-l depuna completat in oricare locatie de la art. 2. Este OBLIGATORIE scrierea adresei de email intr-o maniera inteligibila. Voucherul poate fi folosit pentru achizitia NUMAI a produselor marca Sofiaman. Produsele marca Lisca nu intra in aceasta campanie. Voucherele care fac obiectul acestui regulament pot fi folosite numai la cumparaturi mai mari de 100 lei. Voucherul nu se acorda in forma de bani si nu produce rest. Pentru utilizarea voucherului pe www.magazinsofiaman.ro, se completeaza la finalul comenzii, codul present pe voucher. Voucherul nu poate fi folosit decat o singura data de catre o singura persoana la o singura achizitie.
Se va respecta perioada de validitate a voucherelor inscrisa pe acestea.


Art. 5 Conditii de validitate
Participantul trebuie sa prezinta pe support hartie sau pe email voucherul primit. Participantul trebuie sa completeze toate casutele din flyerul cu inscrierea in baza de date si sa-l depuna intr-unul din magazinele Sofiaman descries la art.2.


Art. 6 Întreruperea promotiei
Promotia va putea fi întrerupta doar în caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, în situatii justificate, dar nu înainte de a anunta publicul atat prin afisare la intrarea în magazine cat si pe www.magazinsofiaman.ro.


Art. 7 Litigii
Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din judetul Neamt.


Art. 8 Diverse
Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prezentului Regulament.
Regulamentul de participare autentificat este disponibil în copie in fiecare magazin participant.
Prezentul act a fost redactat in trei exemplare originale astazi 30.05.2016.


SC SOFIAMAN IMPEX SRL - Prin reprezentant legal Cucu Mihaela